99 درجات عبادات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دوستی [با مردم]، نیمی از دین است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]