99 دانشمندان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکس شیفته دانش گردد، به خویشتن نیکی کرده است . [امام علی علیه السلام]