99 خانوادگی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
تیز فهمی و پرخوری گرد هم نیایند . [امام علی علیه السلام]