99 حلق - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آن که آرزو را دراز کرد ، کردار را نابساز کرد . [نهج البلاغه]