99 حلق - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
قناعت مالى است که پایان نیابد . [نهج البلاغه]