99 حلق - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
در تنگنا و سختی، دوستیِ درست، آشکارمی شود . [امام علی علیه السلام]