99 جوشن کبیر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه بر اساس حق رفتار کند، خلق به سوی او روی خواهند آورد . [امام علی علیه السلام]