99 جوشن کبیر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانشمند رابرای دانشش بزرگ بشمار و درگیری با وی را واگذار [امام کاظم علیه السلا]