99 جامعه کبیره - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه برای جز نزدیکانش گشاده رویی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]