99 ثقل - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
جستجوی دانش در هر حال واجب است . [امام صادق علیه السلام]