99 تمدن الهی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] دوستان خدا آنانند که به درون دنیا نگریستند ، هنگامى که مردم برون آن را دیدند ، و به فرداى آن پرداختند آنگاه که مردم خود را سرگرم امروز آن ساختند ، پس آنچه را از دنیا ترسیدند آنان را بمیراند ، میراندند ، و آن را که دانستند به زودى رهاشان خواهد کرد راندند و بهره‏گیرى فراوان دیگران را از جهان خوار شمردند ، و دست یافتنشان را بر نعمت دنیا ، از دست دادن آن خواندند . دشمن آنند که مردم با آن آشتى کرده‏اند . و با آنچه مردم با آن دشمنند در آشتى به سر برده‏اند . کتاب خدا به آنان دانسته شد و آنان به کتاب خدا دانایند . کتاب به آنان برپاست و آنان به کتاب برپایند . بیش از آنچه بدان امید بسته‏اند ، در دیده نمى‏آرند . و جز از آنچه از آن مى‏ترسند از چیزى بیم ندارند . [نهج البلاغه]

   بنام خدا

 آسیب شناسی محور «تاریخی»

1- سطح مشروعیت علمی:

وجود عامل اساسی چون «نظام اختیارات انسانی»، بر روند حرکت تکاملی جوامع، در قالب سه جریان «الحاد، التقاط و اسلام» و پی ریزی و تشکیل تمدن های کفرآلود و استمرار آنها در دوره های زمانی باعث گردید که اصل «مشروعیت عملی تمدن الهی» در انظار شهروندان جوامع با نوعی ابهام و تردید همراه باشد. عدم وجود مشروعیت عملی لازم برای پی ریزی یک تمدن الهی، انگیزه قوی و کارآمد را برای حرکت همه جانبه در این مسیر با چالش جدی روبرو ساخته است. بهترین شاهد بر این مدعا را می توان در نظرات علمی دانشمندان اسلامی ، در خصوص تأسیس حکومت اسلامی جستجو نمود. وجود اختلافات علمی و فقهی که در این مسئله وجود داشته و دارد موجب پیدایش تردید جدی در مشروعیت اقدام برای تشکیل یک حکومت مقتدر و همه جانبة اسلامی گردیده است. بنابراین مشروعیت تمدن سازی الهی در طول تاریخ نه تنها از طرف ملحدان بلکه از طرف دینداران جاهل و متنسک نیز زیر سؤال رفته است.ادامه مطلب...


  • کلمات کلیدی : جامعه اسلامی، تمدن الهی

  • ::: شنبه 85/9/11 ::: ساعت 7:22 صبح ::: ردپای دوستان: ردپا