99 تکنولوژی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش بی عمل مانند کمان بی زه است . [امام علی علیه السلام]