99 اهل تسنن - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خوش رفتاری، بر محبّت دل ها می افزاید . [امام علی علیه السلام]