99 اهل تسنن - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه بسیار نیکی کند، برادرانش دوستش خواهندداشت . [امام علی علیه السلام]