99 اهبطوا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
برای دل، چیزی تباه کننده تر از خطا نیست . [امام باقر علیه السلام]