99 اهبطوا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
زینت بخش مرد، دانش و بردباری اوست . [امام علی علیه السلام]