99 اهبطوا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
بسیارند کسانی که دانش دارند و از آن پیروی نمی کنند . [امام علی علیه السلام]