99 انتظار - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دانشمند از دانش سیر نمی شود، تا سرانجام به بهشت درآید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]