99 امر به معروف - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
با اندرزهاست که غفلت زدوده می شود [امام علی علیه السلام]