99 امر به معروف - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
اساس حکمت، همراهی حقّ است و فرمانبردن از حقدار . [امام علی علیه السلام]