99 امام خمینی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه دانشمندی را دیدی، به خدمتش درای . [امام علی علیه السلام]