99 امام خمینی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
میوه دانش، با کردار نیک چیده می شود نه باگفتار نیک . [امام علی علیه السلام]