99 اقیانوس - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
طراحی وب هاست ایران
به صاحب دانش بگو عصایی از آهن و کفشی آهنین برگیرد و دانش را بجوید، تا آنکه عصا بشکند و کفشها پاره گردد . [داود علیه السلام]