99 اقیانوس - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، سِپَر است . [امام صادق علیه السلام]