99 اقتصادی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش را بجویید؛ هرچند در چین باشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]