99 اعتکاف - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را بیازار . [نهج البلاغه]