99 اصلاح طلبان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
برترین پارسایى نهفتن پارسایى است . [نهج البلاغه]