99 اصلاح طلبان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانشمند زنده است؛ اگر چه مرده باشد . نادان مرده است؛ اگر چه زنده باشد . [امام علی علیه السلام]