99 اصلاح طلبان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
اطمینان به هرکس، پیش از آزمودنش [نشانه]درماندگی است . [امام علی علیه السلام]