99 اصلاح طلبان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
بارالها ! قلبم را از محبّت نسبت به خودت، ترس از خودت، تصدیق و ایمان به خودت، هراس ازخودت و شوق به خودت، لبریز ساز، ای صاحب جلال وکرامت! [ـ امام صادق علیه السلام]