99 اصلاحات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانشمند آن است که از فراگیری دانش ملول نگردد . [امام علی علیه السلام]