99 ازدواج - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دوستی ات را اگر جایگاهی [برایش] نیافتی، نثار مکن. [امام علی علیه السلام]