99 ادْعُونِى أَسْتَجِبْ - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
خدا خرد را نزد کسى به ودیعت ننهاد ، جز که روزى او را بدان نجات داد . [نهج البلاغه]