99 اجتماعی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، پرده ای جلوگیر از آفتها است . [امام علی علیه السلام]