99 اجتماعی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خدای سبحان آدم را در خانه ای سکونت داد که وسائل زندگی اش فراوان [امام علی علیه السلام]