99 ابوحمزه ثمالى - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانشمند آن است که اندازه خود را بشناسد و در نادانی آدمی همین بس که اندازه خود را نشناسد [امام علی علیه السلام]