99 ابوحمزه ثمالى - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دوستی خدا برای آن که چون خشمگین شود، بردباری کند، قطعی است [رسول خدا صلی الله علیه و آله]