99 ابوبکر عمر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، گنج بزرگی است که فنا نمی پذیرد . [امام علی علیه السلام]