99 ابوبکر عمر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، یاری می رساند، حکمت ره می نماید . [امام علی علیه السلام]