99 أَدعونی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دو دعوى خلاف هم نیست جز که یکى را روى در گمراهى است . [نهج البلاغه]