99 أَدعونی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خشم، خردها را تباه و از درستی دور می کند . [امام علی علیه السلام]