99 أبو بکر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خود پسندیدن آدمى ، یکى از حسودان خرد اوست . [نهج البلاغه]