99 آفتاب - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
آیا می دانی کدام یک از مردم داناترند؟ گفت : خدا [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ـ خطاب به ابن مسعود ـ]