99 آفتاب - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
اساس حکمت، همراهی با حقّ است و فرمان بردن از حقدار . [امام علی علیه السلام]