99 آفتاب - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
حکیم، پرسنده را شفا می دهد و فضیلتها را می بخشد . [امام علی علیه السلام]