99 آسمان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، میراثی ارجمند و نعمتی، عام و گسترده است . [امام علی علیه السلام]