99 آسمان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانشمندان حاکم بر مردم اند . [امام علی علیه السلام]