99 آدم و حوا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
حسادت و تملّق روا نیست، جز در جستجوی دانش . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]