99 آدم و حوا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
بنده گناه می کند، پس دانشی را که پیشترمی دانسته، از یاد می برد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]