99 منتقل شده2 - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
با دانشمندان همنشینی کن تا خوش بخت گردی . [امام علی علیه السلام]