99 منتقل شده2 - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آنکه مجادله اش فراوان شود، از اشتباه ایمن نماند . [امام علی علیه السلام]