99 حزب الله لبنان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
به لقمان گفته شد : از حکمت چه گرد آورده ای؟ گفت : برای آنچه کفایت شده ام خود را به زحمت نمی اندازم و آنچه را به من سپرده شده، تباه نمی سازم . [امام باقر علیه السلام]
   1   2      >