99 حزب الله لبنان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه بر برادرانْ بزرگی فروشد، هیچ انسانی با او صمیمی نخواهد شد . [امام علی علیه السلام]
   1   2      >