99 تشیّع - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
خداوند در روز قیامت، بی سوادان را ازچیزهایی معاف می دارد که دانشمندان را از آنها معاف نمی کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
   1   2      >