99 بهترین دوست انسان - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خود پسندی خرد را تباه می کند . [امام علی علیه السلام]