99 امام خمینی (ره) - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
بدترینِ برادرانت، کسی است که از خیر [رساندن] باز ایستد و تو را نیز با خود، باز دارد . [امام علی علیه السلام]