99 امام خمینی (ره) - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
بهترین همدم، دانش است . [امام علی علیه السلام]