99 اصلاح طلبی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
برترین خرد، شناخت آدمی به خویش است . هرکه خود را شناخت، خرد ورزید و هرکه نشناخت گمراه شد . [امام علی علیه السلام]