99 اصلاح طلبی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خدای بیامرزد کسی را که . . . برای خوب فهمیدن و استواری بیاموزد [امام علی علیه السلام]